Inga mellanväggar

I konventionell biodling sätter man i ramar med tunna förtryckta mellanväggar av vax där det finns stansade mönster av vaxceller som bina fortsätter att bygga ut. Detta har en rad nackdelar: Undertrycker Läs mer »

Övervintra på honung

I konventionell biodling tar man så mycket honung man bara kan från sina bisamhällen. För att de bin som övervintrar inte ska svälta ihjäl så ger man bisamhällena sockerlösning som kompensation sent Läs mer »

Få ingrepp

Som konventionell biodlare rekommenderas man att varje vecka plocka isär varje kupa och lyfta upp samtliga ramar för att inspektera sina bin. Detta har en rad negativa följder: Vid varje ingrepp i Läs mer »

Enkelhet är en dygd

Det går alldeles utmärkt att bedriva biodling med relativt små medel. Man behöver inte köpa färdiga bikupor, fabriksproducerade ramar, förtryckta vaxmellanväggar, kaktråd, elektrisk trådinläggare, trådspännare, lödbräda, slunga, avtäckningsverktyg etc etc etc. Är man Läs mer »

 

Om

Addicted to Honey
Syftet med denna webbplats är att visa på alternativ till den konventionella biodlingen. Fokus är en naturnära, småskalig och hållbar approach till biodling.

Text
All text är skriven och publicerad av Christoffer Johansson under användarnamnet Addicted to Honey om inget annat anges.

Bilder
Samtliga foton är tagna av Christoffer Johansson om inget annat anges.