Enkelhet är en dygd

Det går alldeles utmärkt att bedriva biodling med relativt små medel. Man behöver inte köpa färdiga bikupor, fabriksproducerade ramar, förtryckta vaxmellanväggar, kaktråd, elektrisk trådinläggare, trådspännare, lödbräda, slunga, avtäckningsverktyg etc etc etc. Är man bara något litet händig kan man bygga en kupa själv och utöver detta klarar man sig utmärkt med endast en kniv och någon form av skyddskläder.

Det finns en lång rad punkter där man kan utmana den konventionella biodlingen:

 • Själva bikupan går att göra enkel och t om bygga själv.
 • Ramar och mellanväggar är inte nödvändiga.
 • Istället för att slunga kan man krossa eller pressa vaxkakor.

Själva bikupan går att göra enkel och t om bygga själv
Den vanligaste varianten av bikupa – uppstaplingskupa med ramar innehållandes vaxmellanväggar – ställer stora krav på måttnoggrannhet och är relativt komplicerad att bygga själv.

Ramar och mellanväggar är inte nödvändiga
Ett alternativ till förenkling är att inte använda vaxmellanväggar utan låta bina bygga ut vaxkakor i ramarna helt efter eget huvud. Detta innebär att det kan bli svårare att slunga honungen (eftersom vaxkakorna inte är förstärkta med kaktråd) men för en småskalig biodling går det minst lika bra att krossa vaxkakorna för att skörda honungen.
Vill man förenkla ännu mer kan man ersätta ramar med toppribbor (engelska top bars) vilket helt enkelt är lister i trä som bina fäster sina vaxkakor i.
Om man gradvis går över till att inte använda sig av mellanväggar är det klokt att låta bina börja bygga egna vaxkakor i skattningslådor eller motsvarande eftersom bin som bara haft förtryckta mellanväggar har ett undertryckt behov av att bygga drönarceller och stora celler för honungslagring.

Istället för att slunga kan man krossa eller pressa vaxkakor

 • Trevliga och bra artiklar du har. Jag har varit biodlare snart i 30 år och har haft som mest ca 40 samhällen, men minskat nu. Jag provade med 2 TBH kupor en sommar men det blev total kaos med honungskladd och drunknande bin när jag skulle lyfta några kakor p g a att samhället var viselöst efter kanske ett misslyckad stilla byte. Jag gjorde mig av med TBH kuporna då.
  Men som du säger så kan det vara enkelt om man vill ha lite honung för eget bruk att ha några typ TBH (TopHiveBars)-kupor. Kommersiellt skulle det kunna gå om man har desto fler kupor eftersom man inte kan skörda lika mycket från varje.

  Nackdelen om man bara har några få TBH-kupor är att det blir för lite att pyssla med. Om man inte har alltför många andra intressen så är det trevligt på vintern att ställa i ordning ramar m m. Jag valsar själv mina mellanväggar.
  Jag har i vinter gjort i ordning en ny TBH-kupa med ett fönster på sidan (som kan täckas för) för skojs skull, som observationskupa för barnbarn m m.
  Mvh
  SÅ Gerdvall

 • stefan breitholtz

  Hej Blev mycket glad, att jag inte är ensam att tänka som du. Jag har kommit till samma resultat genom att läsa bl.a David Heafs bok Beefriendly beekeeping. Jag har pratat med Vazques.

  Jag har hållit på hela vintern med en hemsida med samma tankegångar som du, snart färdig. (Din är proffsigare)Jag har dock inga egna erfarenheter, men jag vill gärna röra om i grytan. Efter en biodlarkurs i vinter, förstår jag att svensk biodling har samma grundsyn som svenskt lantbruk. Trots att de flesta är hobbyodlare.

  Jag håller på att översätta fransmannen Warre’s bok via Heafs och en tysk översättning, också snart klar. Jag har jobbat så mycket att jag kanske inte kommer igång själv, har svårt att få tag på bin. Har byggt 4 st åttkantiga warre kupor, som väntar på innehåll.

  Mvh Stefan