Inga mellanväggar

I konventionell biodling sätter man i ramar med tunna förtryckta mellanväggar av vax där det finns stansade mönster av vaxceller som bina fortsätter att bygga ut. Detta har en rad nackdelar: Undertrycker Läs mer »

Övervintra på honung

I konventionell biodling tar man så mycket honung man bara kan från sina bisamhällen. För att de bin som övervintrar inte ska svälta ihjäl så ger man bisamhällena sockerlösning som kompensation sent Läs mer »

Få ingrepp

Som konventionell biodlare rekommenderas man att varje vecka plocka isär varje kupa och lyfta upp samtliga ramar för att inspektera sina bin. Detta har en rad negativa följder: Vid varje ingrepp i Läs mer »

Enkelhet är en dygd

Det går alldeles utmärkt att bedriva biodling med relativt små medel. Man behöver inte köpa färdiga bikupor, fabriksproducerade ramar, förtryckta vaxmellanväggar, kaktråd, elektrisk trådinläggare, trådspännare, lödbräda, slunga, avtäckningsverktyg etc etc etc. Är man Läs mer »

 

En annorlunda biodling

För biodlare eller potentiella biodlare finns i dagsläget egentligen bara ett alternativ: den konventionella biodlingen med maximerad honungsskörd som helig graal.
Biodlingen som beskrivs på dessa sidor har emellertid inte som mål att maximera honungsskörden. Fokus är istället en småskalig och enklare biodling i samklang med binas naturliga drifter och behov; honung är en bonus. Därmed inte sagt att det inte blir någon honungsskörd – det blir varje år honung till såväl husbehov och gåvor som viss försäljning.

Jag har haft bin i en handfull år och även om jag har varit teoretiskt intresserad av bin så länge jag kan minnas så är jag långt från fullärd (om man nu någonsin kan bli det?). Syftet med denna webbplats är att dela med mig av mina tankar och erfarenheter kring en något annorlunda biodling, i den händelse någon skulle vara intresserad av att läsa dem.
Min verksamhet är i liten skala, i skivande stund fyra bisamhällen. För mig är varje stund i bigården en möjlighet till avkoppling, återhämtning och inte minst ett tillfälle att lära mer om våra fascinerande europeiska honungsbin: Apis mellifera.

Addicted to Honey har inspirerats mycket av The Barefoot Beekeeper vars syn på bin och biodling kan sammanfattas i följande principer:

  • Störa binas naturliga liv så lite som möjligt.
  • Ingenting som är eller kan tänkas vara skadligt för bin, oss själva eller miljön i stort tillsätts i kupan och ingenting tas ut ur kupan som bina inte har råd att förlora.
  • Bin vet vad de gör, vår uppgift är att lyssna på dem och ge dem så optimala förhållanden som möjligt.

För min egen del innebär detta att min biodling skiljer sig en del rent praktiskt från den konventionella biodlingen. Jag skriver konventionell biodling istället för modern biodling; det finns inte mycket modernt över biodlingen som den bedrivs idag, den är snarare föråldrad och ovetenskaplig.

Vi vet t ex att mjölksyrabakterier förekommer i riklig mängd i bins magar samt i honung, pollen och bibröd. Dessa mjölksyrabakterier spelar en viktig roll i såväl tillverkning av honung som bins försvar mot skadliga mikrober [Vásquez 2012]. Trots detta använder man inom den konventionella biodlingen syntetiska bekämpningsmedel som är skadliga för mjölksyrabakterier (och som en bonus extremt skadliga för fisk och vattenlevande organismer) [Läkemedelsverket 2011]. Dessutom ersätter man i den konventionella biodlingen all honung i bikupan med sockerlösning vilken ytterligare urholkar de nyttiga bakteriernas funktion [Vásquez 2012].

Vi vet att hela bisamhället styrs av drottningens lättflyktiga feromoner eller doftämnen [Blum 1992] och dessutom är värme en kritisk faktor i bikupan men ändå rekommenderas man som konventionell biodlare att öppna kupan och plocka isär hela bisamhället på veckobasis under vår, sommar och höst.

Vi vet att bin som levt på endast sockerlösning i två månader förlorar ca 30% i vikt och 30% av sitt kväveinnehåll [Haydak 1967] men ändå rekommenderas man som konventionell biodlare att skörda så mycket honung man bara kan på hösten och ersätta denna med sockerlösning som bina äter under vinter och vår.

Jag är övertygad om att det går att bedriva en ordningsam och givande biodling med relativt få ingrepp i kupa och bisamhälle, något som dessutom endast är nyttigt för bisamhället.
Det går att bedriva biodling med relativt små medel. Man behöver inte köpa färdiga bikupor, fabriksproducerade ramar, förtryckta vaxmellanväggar, kaktråd, elektrisk trådinläggare, trådspännare, lödbräda, slunga, avtäckningsverktyg etc. Är man lite händig kan man bygga en kupa själv och utöver detta klarar man sig utmärkt med endast en kniv och någon form av skyddskläder.
Jag övervintrar endast bisamhällen på egenproducerad honung och skördar aldrig så mycket honung att jag måste ge bisamhällen sockerlösning för att överleva vinter och vår.
I mina bikupor finns inga förtryckta vaxmellanväggar utan mina bin bygger vaxkakor helt efter eget huvud, något som är både fascinerande och nyttigt för bina.

– – – – – – –

Blum, M.S. (1992) Honey bee pheromones in The Hive and the Honey Bee. Hamilton, Illinois: Dadant and Sons.

Haydak, M. (1967) Bee Nutrition and Pollen Substitutes. Apiacta, 1967, nr 1.

Läkemedelsverket (2011) Bipacksedel – Apistan vet 10,3% bikupestrip. Läkemedelsverket 2011-10-28.

Vásquez, A. et al. (2012) Symbionts as Major Modulators of Insect Health: Lactic Acid Bacteria and Honeybees. PLoS ONE, vol 7, nr 3, e33188.